Usługi medyczne

Tomografia stomatologiczna

Dzięki naszemu aparatowi mamy możliwość zaawansowanych badań tomograficznych, umożliwia on wykonywanie cyfrowych obrazów pantomograficznych z wykorzystaniem technologii adaptacji warstwy obrazowania do budowy anatomicznej pacjenta.

Zróżnicowane programy diagnostyczne i zmienne pola obrazowania pozwalają używać naszego aparatu dla różnych potrzeb diagnostycznych stomatologii: poczynając od endodoncji w której precyzja radiogramu ma największe znaczenie, aż do rozległych zabiegów chirurgii szczękowo twarzowej i ortodoncji wymagających badań o dużym polu obrazowania.

Oprogramowanie aparatu pantomograficznego jest wyposażone w różne funkcje wspierające przygotowanie planu leczenia. Aplikacja pozwala na przeglądanie warstwa po warstwie przekrojów osiowych, strzałkowych, koronalnych, skośnych i transwersalnych pozwalając na szybkie uzyskanie pełnej informacji niezbędnej do postawienia trafnej diagnozy.