Usługi medyczne

Echo serca – dorośli

Badanie ultrasonograficzne serca, zwane popularnie echem serca (echokardiografia, UKG) to badanie, które bazuje na precyzyjnej rejestracji przepływu krwi w jamach serca i naczyniach krwionośnych. W trakcie badania, poprzez pomiar objętości, grubości ścian i kurczliwości, lekarz diagnosta ocenia budowę i funkcje zastawek sercowych oraz przedsionków i komór jamy serca. Rejestrowany jest ruch mięśnia i zastawek, stopień ich zwężenia i ewentualnej niedomykalności. Ocenia się również frakcję wyrzutową serca. USG serca pozwala na ocenę struktur anatomicznych serca, grubości ścian i wielkości jam mięśnia sercowego oraz jego pracy. Dzięki badaniu, lekarz może również stwierdzić obecność płynu (np. krwi) w worku osierdziowym, czyli worku, który otacza całe serce.

Echokardiografia to bezpieczna i bezinwazyjna metoda diagnostyczna, niewymagająca specjalnego przygotowania pacjenta. Stosowana jest zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci. Badanie przeprowadza się w pozycji leżącej, lekarz nakłada na klatkę piersiową pacjenta specjalny żel bazujący na wodzie, a następnie przesuwa głowicą aparatu po skórze na wysokości serca. Po zakończonym badaniu pacjent dostaje pełen wydruk wraz z opisem i dołączonymi zdjęciami.

Wskazania do badania:

• profilaktyczna ocena wad serca i wydolności krążeniowej serca
• podejrzenie wad serca
• choroby układu krążenia
• choroba niedokrwienna serca
nadciśnienie tętnicze
• przerost mięśnia sercowego
• zapalenie mięśnia sercowego i zapalenie wsierdzia
• zaburzenia pracy i rytmu serca
• kardiomiopatia
• ocena kurczliwości w chorobach serca, w tym w chorobie wieńcowej