Usługi medyczne

Diagnostyka RTG

Badania RTG punktowe wykonywane są na potrzeby lekarzy dentystów. Zdjęcie obrazuje struktury kostne oraz zęby właściwe. Różne techniki wykonywania zdjęć umożliwiają postawienie dokładnej diagnozy.

Badanie pantomograficzne zlecane jest na wniosek lekarza dentysty lub laryngologa. Jest do duże, prostokątne zdjęcie obejmujące oba łuki zębowe, obie zatoki szczękowe oraz stawy skroniowe żuchwowe.

Dzięki dostępnym, cyfrowym przystawkom zdjęcie w badaniu RTG punktowym jest gotowe i widoczne na monitorze komputera w ciągu kilku sekund. Nie bez znaczenia jest także dziesięciokrotnie mniejsza dawka promieniowania przy zastosowaniu wersji cyfrowej niż w przypadku tradycyjnego zdjęcia na kliszy.

Badanie pantomograficzne jest podstawą rozpoczęcia leczenia przez naszych lekarzy dentystów. W DP MED zdjęcia wykonujemy tylko w wersji cyfrowej. Badanie poprzedzone jest dokładnym ustawieniem pacjenta i aparatu, a podczas badania pacjenci są zawsze zabezpieczani specjalnym fartuchem zakrywającym tarczycę, ramiona, klatkę piersiową, brzuch oraz narządy płciowe.

Wykonywanie zdjęcia pantomograficznego zaleca się wykonywanie nie częściej niż 1 raz w roku.