Usługi medyczne

Diagnostyka obrazowa

Diagnostyka obrazowa jest podstawą współczesnej medycyny.
Stanowi punkt wyjściowy dla badań, a przede wszystkim jest podstawą dla lekarzy podejmujących decyzje odnośnie dalszego leczenia.