Usługi medyczne

Przygotowanie do sedacji wziewnej

Przygotowanie do sedacji podtlenkiem azotu polega na wstrzymaniu się od spożywania płynów i posiłków na dwie godziny przed sedacją.
Pacjent powinien mieć drożne górne drogi oddechowe.

Przed sedacją pacjent otrzyma do wypełnienia:
Zgoda na sedację wziewną podtlenkiem azotu (dziecko)
lub
Zgoda na sedację wziewną podtlenkiem azotu (osoba dorosła)