Usługi medyczne

Echo serca - dorośli

Badanie ultrasonograficzne serca, zwane popularnie echem serca (echokardiografia, UKG) to badanie, które bazuje na precyzyjnej rejestracji przepływu krwi w jamach serca i naczyniach krwionośnych. W trakcie badania, poprzez pomiar objętości, grubości ścian i kurczliwości, lekarz diagnosta ocenia budowę i funkcje zastawek sercowych oraz przedsionków i komór jamy serca. Rejestrowany jest ruch mięśnia i zastawek, stopień ich zwężenia i ewentualnej niedomykalności. Ocenia się również frakcję wyrzutową serca. USG serca pozwala na ocenę struktur anatomicznych serca, grubości ścian i wielkości jam mięśnia sercowego oraz jego pracy. Dzięki badaniu, lekarz może również stwierdzić obecność płynu (np. krwi) w worku osierdziowym, czyli worku, który otacza całe serce.

Echokardiografia to bezpieczna i bezinwazyjna metoda diagnostyczna, nie wymagająca specjalnego przygotowania pacjenta. Stosowana jest zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci. Badanie przeprowadza się w pozycji leżącej, lekarz nakłada na klatkę piersiową pacjenta specjalny żel bazujący na wodzie, a następnie przesuwa głowicą aparatu po skórze na wysokości serca. Po zakończonym badaniu pacjent dostaje pełen wydruk wraz z opisem i dołączonymi zdjęciami.


Wskazania do badania:

• profilaktyczna ocena wad serca i wydolności krążeniowej serca
• podejrzenie wad serca
• choroby układu krążenia
• choroba niedokrwienna serca
• nadciśnienie tętnicze
• przerost mięśnia sercowego
• zapalenie mięśnia sercowego i zapalenie wsierdzia
• zaburzenia pracy i rytmu serca
• kardiomiopatia
• ocena kurczliwości w chorobach serca, w tym w chorobie wieńcowej

Umów się na wizytę

I. Wybrana specjalizacja

 • alergolog
 • alergolog dziecięcy
 • chirurg naczyniowy
 • chirurg ogólny
 • chirurg stomatolog
 • dermatolog
 • dermatolog dziecięcy
 • dietetyk
 • echo serca
 • endokrynolog
 • endokrynolog dziecięcy
 • fizjoteraupeuta
 • gastrolog
 • gastrolog dziecięcy
 • ginekolog
 • ginekolog dziecięcy
 • higienistka stom.
 • internista
 • kardiolog
 • laryngolog
 • laryngolog dziecięcy
 • medycyna pracy
 • nefrolog
 • neurolog
 • neurolog dziecięcy
 • okulista
 • onkolog
 • ortodonta
 • ortopeda
 • ortopeda dziecięcy
 • pediatra
 • periodontolog
 • proktolog
 • protetyk
 • psycholog
 • psycholog dziecięcy
 • pulmonolog
 • seksuolog
 • stomatolog
 • urolog
 • usg ginekologiczne
 • usg ogólne
 • usg ortopedyczne
 • usg urologiczne